MEIST

OÜ Pintslimees põhitegevuseks on korterite ja eramute siseviimistlustööd. Põhiliseks tööpiirkonnaks loeme Tartut ja Tartumaad aga kliendile vastu tulles oleme käinud ka Pärnus ja Tallinnas. Alates Pintslimees OÜ asutamisest 2017 sügisel oleme suuremal või väiksemal määral renoveerinud enam kui 15 korterit ja eramut ning teostanud hulgaliselt väiksemaid ehitus- ja viimistlustöid. Tänu rahulolevatele klientidele kasvab see number jõudsalt!  

Enda peamisteks plussideks loeme tahet teha oma tööd korralikult, avatud suhtlemist, ausust ning hindade läbipaistvust. Eriosade teostamisel ( vesi, kanal, elekter ) kasutame oma ala spetsialistide abi, et kõik töölõigud valmiksid vastavalt kehtestatud nõuetele. Kõik meie teostatavad projektid valmivad alati tellijaga pidevat koostööd tehes, et lõpptulemus  vastaks ootustele ning kestaks kaua.